Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2012

18:48
0639 674e 390
Reposted fromlafuene lafuene viaskatrix skatrix

October 05 2012

Concordia
15:33
7842 be85 390
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaskatrix skatrix
Concordia
15:30
8552 6d83 390
Reposted fromthumbsup thumbsup viaplotkara plotkara
Concordia
15:29
7775 72ee 390
Hot. Hot. HOT! Jon Kortajarena.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viawinox winox
Concordia
15:28
Reposted fromidz-pan-w-cholere idz-pan-w-cholere viawinox winox
15:24
8636 b2ef 390
Reposted fromfreakish freakish viawhite-raven white-raven
Concordia
15:21
4805 111a 390
Reposted fromhejanitajestem hejanitajestem viamariola mariola
Concordia
15:19
8093 f19c 390
Reposted fromintrigante intrigante viamariola mariola

October 01 2012

Concordia
21:42
8262 c24e 390
Smutek ma wielką moc.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacouples couples
Concordia
15:07
5293 307b 390
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted

September 29 2012

Concordia
18:17

September 25 2012

Concordia
09:27
- Jaka Ona była?
- A płakałeś kiedyś, synu?
- Każdy chyba..
- Ja płakałem, gorzko płakałem, jak było mi źle, jak jej nie było, nie miałem jej, a chciałem, potrzebowałem. Wiedziałem od początku, że tylko ją.. i tylko z nią, wszystko. Z nią leżeć w słońcu, z nią wędrować, jak oglądać świat to jej oczami, mówić, to jej ustami... ale znikała i nie miałem jej, i sił też nie miałem, i łamałem się jak sucha gałąź. I rwałem włosy z głowy, myśląc, jak ją zatrzymać, kiedy traciłem ją z oczu. Potrzebowałem jej głosu, śmiechu, jej łez, bardziej niż ona mnie całego... Myślisz, synu, że mi wstyd? Postawiłbym pomnik i zapisał to wszystko na nim, i klękałbym przed nim, do końca życia.                                                    - "Wywiad z Nieznanym Człowiekiem".
Reposted fromptak ptak viaeterycznie eterycznie

August 21 2012

Concordia
16:15
1176 3a90 390
Reposted fromangelene13 angelene13 viawinox winox

August 19 2012

Concordia
20:28
4219 04b1 390
Reposted fromMuppet Muppet viawhite-raven white-raven
Concordia
20:27
Concordia
20:26
7212 10e7
Reposted fromeulersbanana eulersbanana viawhite-raven white-raven
20:25
3387 3393 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viawhite-raven white-raven
20:25
Never forget that everything Hitler did in Germany was legal.
— Martin Luther King Jr. (via thinksquad)
Reposted frombwana bwana viawhite-raven white-raven
Concordia
20:24
0553 8840 390
Reposted frompsychotyczna psychotyczna viaskatrix skatrix
Concordia
20:23
5787 3b8b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl